มันใช้ยังไงเนี่ย

Jun 6, 2012 at 2:14 AM

โหลด VS นานมาก แถมก็เหมือนแอร์จะเย็นเกินไป

Jun 6, 2012 at 2:39 AM

โหลดยังไม่ได้เลย